Υπολογισμός Μορίων

Εργαλεία υπολογισμού των μορίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

http://www.metasearch.gr/web?ts=go&q=%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82+%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%89%CE%BD+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD – Λίστα με διάφορα εργαλεία υπολογισμού των μορίων ενός μαθητή από τις πανελλαδικές εξετάσεις .