Μηχανογραφικό

Τα Πάντα για το Μηχανογραφικό

http://www.mixanografiko.gr/ - Ιστότοπος που περιέχει πάσις φύσεως πληροφορίες και ενημέρωση για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου από τους μαθητές.