Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου (Ολικό (3))

Επαναληπτικό  Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας με θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας τα οποία καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό το εύρος της ύλης. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο ώρες για την επίλυσή του.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου (Ολικό (2))

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθηματικά γενικής παιδείας Γ' Λυκείου σε όλη την ύλη. Μία δοκιμασία με αυξημένο δείκτη δυσκολίας και για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Είναι διαγώνισμα στα πρότυπα των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων όπου το θέμα Γ απαιτεί την χρήση της γεωμετρίας ενώ το Δ απαιτεί πολύ καλό χειρισμό των τύπων της θεωρίας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :