Διαγωνίσματα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου (Κεφάλαιο 2_(3))

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου Κεφάλαιο 2. Ένα διαγώνισμα μέτριας συνδυαστικότητας που απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας τα οποία σαρώνονται από τις περισσότερες έννοιες του κεφαλαίου. Τα θέματα Γ και Δ αποτελούνται από ερωτήματα απαιτούν τη χρήση καλή γνώση της θεωρίας αλλά και καλό χειρισμό του τυπολογίου της για την επίλυσή τους.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου (Κεφάλαιο 1_(4))

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου στο Κεφάλαιο 1. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας το οποίο σαρώνει όλες τις έννοιες του κεφαλαίου 1. Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας όπου στο θέμα Δ οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με την επίλυση προβλήματος κίνησης.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου (Κεφάλαιο 1_(3))

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου στο Κεφάλαιο 1. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας το οποίο σαρώνει όλες τις έννοιες του κεφαλαίου 1. Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας όπου στο θέμα Δ οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με την επίλυση προβλήματος.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου (Κεφάλαιο 1_(2))

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου στο κεφάλαιο 1. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας με θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας και μορφή ανάλογη με αυτήν των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων.  Ένα διαγώνισμα για καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Κεφάλαιο 2_1)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής της γ λυκείου στο κεφάλαιο 2 . Ένα διαγώνισμα με μέτριας δυσκολίας και συνδυαστικότητας παρόμοιας με αυτήν των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Διάρκεια 3 ώρες.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Κεφάλαιο 1_2)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής της γ λυκείου. Ένα διαγώνισμα με μέτριας δυσκολίας και συνδυαστικότητα παρόμοια με αυτήν των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Διάρκεια 2 ώρες.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Κεφάλαιο 1_1)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής της γ λυκείου. Ένα διαγώνισμα με μεγάλο δείκτη δυσκολίας και συνδυαστικότητα παρόμοια με αυτήν των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Διάρκεια 3 ώρες.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :