Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2 στην Αλγεβρα Β΄ Λυκείου

Επαναληπτικό διαγώνισμα σε όλη την ύλη στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων. Διαγώνισμα πολύ μεγάλου δείκτη δυσκολίας και διάρκειας 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 1 στην Αλγεβρα Β΄ Λυκείου

Επαναληπτικό διαγώνισμα σε όλη την ύλη στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων. Διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας και διάρκειας 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :