ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

MATLAB

http://matlab.en.malavida.com - MATLAB: Το MATLAB (matrix laboratory) είναι ένα περιβάλλον αριθμητικής υπολογιστικής και μια προγραμματιστική γλώσσα τέταρτης γενιάς. Αποθηκεύει και κάνει τις πράξεις με βάση την άλγεβρα μητρών. Η τρέχουσα έκδοσή του είναι η R2013b η οποία κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2013. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, ωστόσο είναι πολύ "ισχυρό" και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για προγραμματισμό καθώς περιέχει εντολές από την C++ όπως την while, την switch και την if.

SPSS

http://en.softonic.com/s/spss?ab=1 – SPSS: Το SPSS είναι ένα στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων, το οποίο προσφέρει στο χρήστη δυνατότητες για δημιουργία αναφορών, ανάλυση και μοντελοποίηση δεδομένων καθώς και για γραφική αναπαράσταση τους. Διαθέτει πολλές στατιστικές συναρτήσεις για ανάλυση δεδομένων μέσα από ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον. Με την βοήθεια του SPSS όλα τα στάδια της αναλυτικής διαδικασίας ολοκληρώνονται κάτω από ένα ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας καλύπτοντας την ανάλυση από άκρο σε άκρο.

Maple

http://www.maplesoft.com – Maple: Εξαιρετικό μαθηματικό λογισμικό για μαθηματική μοντελοποίηση και χρήση διαφορικών εξισώσεων

Mathcad

http://www.ptc.com/product/mathcad - Mathcad: Το MathCad είναι ένα μοναδικό, ισχυρό εργαλείο για να χειρίζεσαι εξισώσεις, αριθμούς, κείμενα και γραφικές παραστάσεις. Αντίθετα με άλλα προγράμματα μαθηματικών, το MathCad λύνει τα μαθηματικά με τον ίδιο τρόπο με εσάς. Αυτό συμβαίνει επειδή φαίνεται σαν να δουλεύει με γόμα και μολύβι. Το MathCad στην οθόνη είναι ένα λευκό φύλλο εργασίας, πάνω στο οποίο μπορείς να καταχωρήσεις εξισώσεις, γραφικά δεδομένα ή συναρτήσεις, και να προσθέσεις κείμενο, οπουδήποτε πάνω στη σελίδα.

Fp: Εκπαιδευτικό λογισμικό άλγεβρας και τριγωνομετρίας

http://users.sch.gr/aistos/TPE.htm#F – Fp: Εκπαιδευτικό λογισμικό άλγεβρας και τριγωνομετρίας

Αβάκιο: Ο χελωνόκοσμος

http://users.sch.gr/aistos/TPE.htm#avakio– Αβάκιο: Ο χελωνόκοσμος. Το περιβάλλον του χελωνόκοσμου αποτελείται από πέντε διακριτές αλλά συνδεδεμένες περιοχές εργασίας. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται ψηφίδες. Κάθε ψηφίδα είναι ορισμένη για κάποιες συγκεκριμένες εργασίες ή λειτουργίες. Στην περιοχή της ψηφίδας του συντάκτη εντολών γράφουμε με συμβολικό τρόπο τις οδηγίες εκείνες τις οποίες θέλουμε να εκτελέσει η χελώνα. Η χελώνα ανταποκρίνεται δημιουργώντας στην ψηφίδα του καμβά το αντίστοιχο σχήμα ή γεγονός.

Modellus - Πρόγραμμα για Μαθηματικά και Φυσική

http://modellus.fct.unl.pt ( Modelluς) - Για Μαθηματικά και Φυσική. Πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός μοντέλου μιας κατάστασης ή ενός φυσικού φαινομένου, όπου αρχικά γίνεται η εμπλοκή σε διαδικασίες μοντελοποίησης που καταλήγουν στην οπτικοποίηση και τελικά μετά από επεξεργασία μέσω γραφικών παραστάσεων και πινάκων. Το Modellus αποτελεί ένα «ανοιχτό» εκπαιδευτικό λογισμικό για διαλογική κατασκευή μοντέλων με χρήση μαθηματικών.

Cabri Geometry - Πρόγραμμα δυναμικής γεωμετρίας

http://cabri-3d.softpedia.com/ - Cabri Geometry- Από τα πρώτα πολύ καλά προγράμματα δυναμικής γεωμετρίας. Επίσης, το Cabri 3D αποτελεί σημείο αναφοράς στο είδος του για τη διαπραγμάτευση προβλημάτων τρισδιάστατης γεωμετρίας.

Pages