Επαναληπτικά

Τεστ Θεωρίας στην Άλγεβρα Β΄ Λυκείου (Ολικό 1)

Ένα τεστ θεωρίας στην Άλγεβρα Β Λυκείου με έμφαση σε ορισμούς και αποδείξεις. Μία δοκιμασία που απαιτεί τουλάχιστον 1 διδακτική ώρα για την επίλυσή της.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτική Εργασία στην Άλγεβρα Β' Λυκείου (Κεφάλαιο 4_Πολυώνυμα)

Επαναληπτική Εργασία στην Άλγεβρα της Β' Λυκείου στο Κεφάλαιο 4 και πιο συγκεκριμένα στην διαίρεση Πολυωνύμων. Μία εργασία με υψηλό δείκτη δυσκολίας η οποία εξετάζει ως επί το πλείστο ερωτήματα που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς για την επίλυσή τους. Δεν λείπουν βέβαια και ερωτήματα βασικής μεθοδολογίας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτική Εργασία στην 'Αλγεβρα Β' Λυκείου (Κεφ3_Τριγωνομετρικές Εξισώσεις_(1))

Εργασία στην 'Αλγεβρα Β' Λυκείου στο Κεφάλαιο 3 πιο συγκεκριμένα στις Τριγωνομετρικές Εξισώσεις. Μία εργασία η οποία εξετάζει διάφορες μορφές εξισώσεων αλλά επεκτείνεται και στον χώρο των ανισώσεων και των προβλημάτων.

Τεστ Θεωρίας στην Άλγεβρα Α' Λυκείου (Ολικό_(1))

Επαναληπτικό τεστ θεωρίας στην Άλγεβρα Α'  Λυκείου σε όλη την ύλη. Μία ωριαία δοκιμασία με την οποία εξετάζεται ο μαθητής στην θεωρία της άλγεβρας (ορισμοί, αποδείξεις και ερωτήσεις σωστού - λάθους).

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :