Διαγωνίσματα

Διαγώνισμα στην Άλγεβρα Β Λυκείου (Κεφάλαιο 3: Τριγωνομετρικές Εξισώσεις)

Διαγώνισμα στην Άλγεβρα Β Λυκείου στο Κεφάλαιο 3 στις τριγωνομετρικές εξισώσεις. Ένα ωριαίο διαγώνισμα που εξετάζει διάφορες μορφές τριγωνομετρικών εξισώσεων αλλά και προβλήματα εξισώσεων.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διγώνισμα στην Άλγεβρα Β' Λυκείου (Κεφάλαιο 4_(1))

Διαγώνισμα στην άλγεβρα Β λυκείου στα πολυώνυμα. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας και διάρκειας δύο ωρών. Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας χωρίς μεγάλη έμφαση στην συνδυαστικότητα.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στην Αλγεβρα Β΄ Λυκείου (Κεφάλαια 4: Πολυώνυμα)

Διαγώνισμα στα πολυώνυμα διάρκειας 2 ωρών μέτριας δυσκολίας

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :