Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Άλγεβρα Α' Λυκείου (Κεφάλαια 2, 3, 4, 5, 6)

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Άλγεβρα Α' Λυκείου σε όλα τα κεφάλαια της ύλης εκτός του κεφαλαίου των πιθανοτήτων. Είναι ένα διαγώνισμα το οποίο είναι μέτριας δυσκολίας με θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας που είναι όμως κλασικής μεθοδολογίας και μέτριας συνδυαστικότητας

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Κεφ. 2, 3, 4, 6)

Επαναληπτικό Διαγώνισμα  στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου Κεφάλαια 2, 3, 4 και 6. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας και συνδυαστικότητας με θέματα στο πρότυπο των θεμάτων τελικών εξετάσεων. Συνδυάζονται πολλές από  τις έννοιες των κεφαλαίων και απαιτούνται δύο ώρες για την επίλυσή τους.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Κεφ. 1 - 3)

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Αλγεβρα και στοιχεία Πιθανοτήτων της Α' λυκείου. Το διαγώνισμα αυτό αποτελείται από θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας με αυξημένη συνδυαστικότητα. Ένα διαγώνισμα με δυσκολία άνω του μετρίου το οποίο είναι στο πρότυπο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 12 στην Αλγεβρα Α΄ Λυκείου

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 11 στην Αλγεβρα Α΄ Λυκείου

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα δυσκολίας άνω του μετρίου και διάρκειας περίπου 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 10 στην Αλγεβρα Α΄ Λυκείου

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα ιδιαιτέρως μεγάλης δυσκολίας και διάρκειας περίπου 2 ωρών. Κάποια θέματα αφορούν την παλαιά ύλη της άλγεβρας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 9 στην Αλγεβρα Α΄ Λυκείου

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα ιδιαιτέρως μεγάλου δείκτη δυσκολίας και διάρκειας περίπου 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 8 στην Αλγεβρα Α΄ Λυκείου

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 7 στην Αλγεβρα Α΄ Λυκείου

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα δυσκολίας άνω του μέσου όρου και διάρκειας περίπου 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Pages