Επαναληπτικά

Τεστ Θεωρίας στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων (Πιθανότητες_2)

Ένα συνοπτικό τεστ θεωρίας στην άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων στο κεφάλαιο των πιθανοτήτων κατάλληλο για ολιγόλεπτο τεστ θεωρίας ή για θέμα θεωρίας σε ωριαίο διαγώνισμα.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ Θεωρίας στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων (Πιθανότητες_1)

Ένα σύντομο τεστ θεωρίας στις πιθανότητες κατάλληλο για σχολικά τεστ αλλά και θέμα θεωρίας σε ωριαίο διαγώνισμα.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Pages