Διαγωνίσματα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Κεφ 3)

Επαναληπτικό Διαγώνισμα  στην Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων στο κεφάλαιο 3. Είναι ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας και συνδυαστικότητας. Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και συνδυασικότητας. Το θέμα Δ είναι αυτό που εμφανίζει την μεγαλύτερη δυσκολία μια που συνδυάζει έννοιες από το προηγούμενο κεφάλαιο.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 και 3)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων στο κεφάλαιο των εξισώσεων αλλά και στο κεφάλαιο 2. Ένα διαγώνισμα αυξημένης συνδυαστικότητας που απευθύνεται σε άρτια  προετοιμασμένους μαθητές. Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας τα οποία σαρώνονται από τις περισσότερες έννοιες του κεφαλαίου. Τα θέματα Γ και Δ αποτελούνται από ερωτήματα πρωτότυπα εκ των οποίων κάποια απαιτούν τη χρήση μη συνηθισμένων μεθόδων για την επίλυσή τους.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στην Αλγεβρα Α΄ Λυκείου (Κεφάλαια 3 & 4)

Διαγώνισμα στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 1 ώρας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Άλγεβρα της Α΄Λυκείου (Ταυτότητες - Παραγοντοποίηση)

Διαγώνισμα στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων με θέμα τις Ταυτότητες την Παραγοντοποίηση. Ένα διαγώνισμα δυσκολίας άνω του μέσου όρου και διάρκειας περίπου 1 ώρας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Άλγεβρα της Α΄Λυκείου (Εξισώσεις 2ου βαθμού)

Διαγώνισμα στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων με θέμα τις εξισώσεις 2ου βαθμού . Διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 1 ώρας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Α΄Λυκείου (Απόλυτες Τιμές 2)

Διαγώνισμα στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων με θέμα τις απόλυτες τιμές. Διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 1 ώρας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Pages