Τεστ

Τεστ στην 'Αλγεβρα Α' Λυκείου (Κεφ3_Εξισώσεις 2ου Βαθμού_(1))

Τεστ στην 'Αλγεβρα Α' Λυκείου στο Κεφάλαιο 3 και πιο συγκεκριμένα στις εξισώσεις 2ου βαθμού. Μία ολιγόλεπτη δομιμασία με την οποία ο μαθητής εξετάζεται σε διάφορες μορφές εξισώσεων πολλές εκ των οποίων θα μπορούσαν να λυθούν με την μέθοδο της παραγοντοποίησης.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Συναρτήσεις 1)

Ένα τεστ στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων με θέμα τις συναρτήσεις μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 30 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Ρίζες 3)

Ένα τεστ στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων με θέμα τις ρίζες μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 30 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Ρίζες 2)

Ένα τεστ στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων με θέμα τις ρίζες μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 30 λεπτών. Συνοδεύεται από λύσεις

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Πιθανότητες 1)

Ένα τεστ στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων με θέμα τις πιθανότητες. Τεστ μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 30 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Ευθείες 1)

Ένα τεστ στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων με θέμα τις ευθείες. Τεστ δυσκολίας άνω του μέσου όρου και διάρκειας περίπου 30 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Απόλυτες Τιμές 1)

Ένα τεστ στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων με θέμα τις απόλυτες τιμές. Τεστ μετρίου δυσκολίας και διάρκειας περίπου 30 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Ανισοτικές Σχέσεις 3)

Ένα τεστ στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων με θέμα τις ανισοτικές σχέσεις. Τεστ δυσκολίας άνω του μέσου όρου και διάρκειας περίπου 30 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Ανισοτικές Σχέσεις 2)

Ένα τεστ στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων με θέμα τις ανισοτικές ρίζες. Τεστ δυσκολίας άνω του μέσου όρου και διάρκειας περίπου 20 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Ανισοτικές Σχέσεις 1)

Ένα τεστ στην Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων με θέμα τις ανισοτικές σχέσεις. Τεστ δυσκολίας άνω του μέσου όρου και διάρκειας περίπου περίπου 20 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Pages