Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (Άλγεβρα Κεφ.1 και 2 & Γεωμετρία Κεφ.1)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθηματικά Γ γυμνασίου στην άλγεβρα κεφάλαια 1 και 2 και γεωμετρία κεφ.1. Ένα δίωρο διαγώνισμα με αυξημένο δείκτη δυσκολίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην γεωμετρία με την ύπαρξη θέματος με έντονη την συνδυαστικότητα αλλά και στις ανισοτικές σχέσεις.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Αλγεβρα:Κεφ.1,2 - Γεωμετρία: Κεφ.1)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου στην Άλγεβρα στα κεφάλαια 1 και 2 αλλά και στην Γεωμετρία στο Κεφάλαιο 1. Ένα διαγώνισμα με ερωτήματα κλιμακούμενης δυσκολίας το οποίο το οποίο εκτός από τον έλεγχο ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων από τους μαθητές, τους εξετάζει και σε λεπτομέρειες της ύλης στην άλγεβρα αλλά και στην γεωμετρία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγωνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Ολικό 9)

Διαγώνισμα στα μαθηματικά της Γ΄Γυμνασίου σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας σε μεγάλο μέρος της ύλης (άλγεβρα και τριγωνομετρία) διάρκειας 2 ωρών,

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγωνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Ολικό 8)

Διαγώνισμα στα μαθηματικά της Γ΄Γυμνασίου σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας σε όλη την ύλη διάρκειας 2 ωρών,

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγωνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Ολικό 7)

Διαγώνισμα στα μαθηματικά της Γ΄Γυμνασίου σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα με άνω του μετρίου δυσκολίας και με θεματολόγιο που εκτείνεται σε μεγάλο μέρος της ύλης διάρκειας 2 ωρών,

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Ταυτότητες - Παραγοντοποίηση - Κλασματικές παραστάσεις)

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου μέτριας δυσκολίας στις ταυτότητες, παραγοντοποίηση, εξισώσεις, ευθείες και συστήματα. Η διάρκεια είναι περίπου 1 ώρα

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγωνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Ολικό 6)

Διαγώνισμα στα μαθηματικά της Γ΄Γυμνασίου σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα χαμηλού δείκτη δυσκολίας στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων με έμφαση στη γεωμετρία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγωνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Ολικό 5)

Διαγώνισμα στα μαθηματικά της Γ΄Γυμνασίου σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα υψηλού δείκτη δυσκολίας στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγωνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Ολικό 4)

Διαγώνισμα στα μαθηματικά της Γ΄Γυμνασίου σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα υψηλού δείκτη δυσκολίας στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Pages