Επαναληπτικά

Επαναληπτική Εργασία στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Για τις διακοπές των Χρριστουγέννων)

Επαναληπτική Εργασία στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου για τους μαθητές που επιθυμούν να κάνουν μία εκτεταμένη επανάληψη στην ύλη του πρώτου τριμήνου δηλαδή ταυτότητες, παραγοντοποίηση, εξισώσεις αλλά και αρκετή γεωμετρία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτική Εργασία για Λάτρεις των Μαθηματικών της Γ' Γυμνασίου

Η εργασία αυτή δεν είναι και τόσο συνηθισμένη. Αποτελείται από πολλά είδη ασκήσεων. Ασκήσεις συμβατικής δυσκολίας, ασκήσεις τύπου μαθηματικών διαγωνισμών αλλά και τύπου kangaroo. Είναι μια εργασία που απευθύνεται κυρίως σε μαθητές με ιδιαίτερη αγάπη για τα μαθηματικά και συνοδεύονται από τις λύσεις τους.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Φύλλο Διδασκαλίας και Επανάληψης στις Ταυτότητες

Φύλλο Διδασκαλίας και Επανάληψης στις ταυτότητες το οποίο αποτελείται από όλη την θεωρία και τις συμβουλές πάνω στην θεωρία. Επίσης περιέχει μεγάλο πλήθος λυμένων παραδειγμάτων αλλά και ασκήσεις προς επίλυση. Φύλλο αρλετά χρήσιμο σε εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές που θέλουν να εργαζονται αυτόνομα.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Φύλλο Εργασίας στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Άλγεβρα)

Επαναληπτική Εργασία στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου. Καλύπει όολο το φάσμα της άλγεβρας και αποτελειται από ποικίλης δυσκολίας ερωτήματα.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτική Εργασία στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Μέρος Β: Ανισώσεις - Ανισότητες - Συναρτήσεις - Γεωμετρία)

Επαναληπτική Εργασία στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου που εξετάζει τις ανισώσεις, ανισότητες, συναρτήσεις, γεωμετρία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτική Εργασία στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Μέρος Α: Ταυτότητες - Παραγοντοποίηση - Εξισώσεις)

Επαναληπτική εργασία στα μαθηματικά της Γ΄Γυμνασίου. Εξετάζει τις ταυτότητες, την παραγοντοποίηση και τις εξισώσεις.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτική Εργασία στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Άλγεβρα)

Επαναληπική εργασία στα μαθματικά της Γ΄Γυμνασίου με έμφαση στην άλγεβρα. Για καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στα Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (Ολικό Θεωρίας)

Επαναληπτικό τεστ αποκλειστικά στη θεωρία με μεσαία διάρκεια.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στα Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου (Ολικό Θεωρίας και Εφαρμογές)

Τέστ κάλυψης της θεωρίας μέσω ερωτήσεων συνοδευόμενες από απλές εφαρμογές της. Το τεστ αυτό είναι μεσαίας διάρκειας και καλύπτει τόσο την άλγεβρα όσο και τη γεωμετρία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :