Διαγωνίσματα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Γ Γυμνασίου (Κεφάλαιο 1 - Παρ.1.1 - 1.5_(2))

Επαναληπτικό ωριαίο διαγώνισμα στα μαθηματικά της Γ Γυμνασίου στις παραγράφους 1.1 έως 1.5 της άλγεβρας. Όσο αφορά την παράγραφο έμφαση δίνεται μόνο στις δύο πρώτες ταυτότητες. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας κατάλληλο για σχολικά διαγωνίσματα τριμήνου.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Ταυτότητες - Παραγοντοποίηση 5)

Διαγώνισμα στα μαθηματικά της Γ΄Γυμνασίου με θέμα τις ταυτότητες, την παραγοντοποίηση. Μέτριας δυσκολιας και διάρκειας τουλάχιστον μίας ώρας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Ταυτότητες - Παραγοντοποίηση 4)

Διαγωνισμα στα μαθηματικά της Γ΄Γυμνασίου με θέμα τις ταυτότητες, την παραγοντοποίηση και την χρήση της στην απλοποίηση κλασματικών παραστάσων. Μέτριας δυσκολιας και διάρκειας μίας διδακτικής.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Ταυτότητες - Παραγοντοποίηση 3)

Διαγώνισμα στα μαθηματικά της Γ΄Γυμνασίου με θέμα τις ταυτότητες, την παραγοντοποίηση και την χρήση της στην επίλυση εξισώσεων. Μέτριας δυσκολιας και διάρκειας τουλάχιστον μίας διδακτικής.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Ταυτότητες - Παραγοντοποίηση 2)

Διαγωνισμα στα μαθηματικά της Γ΄Γυμνασίου με θέμα τις ταυτότητες, την παραγοντοποίηση και την χρήση της στην επίλυση εξισώσεων. Μέτριας δυσκολιας και διάρκειας τουλάχιστον μίας διδακτικής.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Ταυτότητες - Παραγοντοποίηση 1)

Διαγωνισμα στα μαθηματικά της Γ΄Γυμνασίου με θέμα τις ταυτότητες, την παραγοντοποίηση και την χρήση της στην επίλυση εξισώσεων. Μέτριας δυσκολιας και διάρκειας τουλάχιστον μίας διδακτικής.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου (Δυνάμεις - Ρίζες)

Διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας στα Μαθηματικά Γ Γυμνασίου στις δυνάμεις και τις ρίζες. Απαιτούνται τουλάχιστον 30 λεπτά.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :