Επαναληπτικά

Επαναληπτικό Φύλλο Εργασίας Στα Μαθηματικά της Β' Γυμνασίου (Παρ.3.3 - 3.40

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας στα μαθηματικά της Β γυμνασίου με θέμα την ευθεία ψ = αχ και ψ = αχ + β. Έμφαση δίνεται στην χάραξη γραφικής παράστασης, στην εύρεση των σημείων τομής τους με τους άξονες αλλά και στην διάκριση μεταξύ είδους ευθειών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτική Εργασία στα Μαθηματικά της Β' Γυμνασίου

Επαναληπτική Εργασία - Ασκήσεις στα Μαθηματικά της Β' Γυμνασίου για την κάλυψη όλης της ύλης (από την συνάδελφο και φίλη Χαρά Αρκολάκη).

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :