Τεστ

Τεστ στα Μαθηματικά της Β' Γυμνασίου (Συναρτήσεις Παρ. 3.3 - 3.4)

Ολιγόλεπτι τεστ στα μαθηματικά της Β Γυμνασίου στις συναρτήσεις ψ = αχ και ψ = αχ + β κατάλληλο για ολιγόλεπτες σχολικές δοκιμασίες.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στα μαθηματικά Β Γυμνασίου (Εξισώσεις 1ου Βαθμού (2))

Τεστ στα μαθηματικά της β γυμνασίου στην ενότητα των εξισώσεων 1ου βαθμού. Ένα τεστ μέτριας δυσκολίας κατάλληλο για 15λεπτη δοκιμασία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στα μαθηματικά Β Γυμνασίου (Εξισώσεις 1ου Βαθμού (1))

Τεστ στα μαθηματικά της Β γυμνασίου στην παράγραφο των εξισώσεων 1ου βαθμού. Ένα τέστ μέτριας δυσκολίας κατάλληλο για 15λεπτη δοκιμασία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στα Μαθηματικά της Β' Γυμνασίου (Έννοια της Μεταβλητής)

Ένα ολιγόλεπτο τεστ στα μαθηματικά της Β Γυμνασίου στην έννοια της μεταβλητής κατάλληλο για σχολική χρήση.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στα Μαθηματικά Β' Γυμνασίου (Πράξεις Μεταξύ Ρητών)

Τεστ στα Μαθηματικά Β' Γυμνασίου στις πράξεις μεταξύ ρητών με αυξημένο δείκτη δυσκολίας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στα Μαθηματικά Β' Γυμνασίου (Ιδιότητες Δυνάμεων)

Ένα τεστ στα Μαθηματικά Β' Γυμνασίου στις ιδιότητες δυνάμεων με αυξημένο δείκτη δυσκολίας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στα Μαθηματικά Β' Γυμνασίου (Ανισώσεις)

Τεστ στις ανισώσεις κατάλληλο για ολιγόλεπτη δοκιμασία στις ανισώσεις απλές και κλασματικές.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :