Διαγωνίσματα

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (Ανάλυση: Θεώρημα Rolle - Θ.Μ.Τ_(2))

Διαγώνισμα με θέμα το Θεώρημα Rolle και το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού λογισμού. Αποτελείται από ασκήσεις βασικής μεθοδολογίας αλλά και από ασκήσεις μέτριας σε δυσκολία και συνδυαστικότητα. Διάρκεια 1 ώρα

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (Άλγεβρα Μιγαδικοί Αριθμοί_(2))

Διαγώνισμα στο κεφάλαιο των μιγαδικών αριθμών με ασκήσεις βασικής μεθοδολογίας. Ένα διαγώνισμα δυσκολίας κάτω του μετρίου και διάρκειας 1 ώρας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (Άλγεβρα 2.1-2.2_(1))

Διαγώνισμα στους μιγαδικούς αριθμούς με έμφαση στις δύο πρώτες ενότητες του κεφαλαίου. Ένα διαγώνισμα εύκολο με ασκήσεις βασικής μεθοδολογίας και διάρκειας 1 ώρας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (Άλγεβρα Μιγαδικοί Αριθμοί_(1))

Διαγώνισμα στους μιγαδικούς αριθμούς με ασκήσεις βασικής μεθοδολογίας με δυσκολία κάτω του μετρίου και διάρκειας 1 ώρας

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (Ανάλυση: Εξίσωση Εφαπτομένης_(1))

Διαγώνισμα που εξετάζει αποκλειστικά την εξίσωση της εφαπτομένης γραφικής παράστασης συνάρτησης. Είναι ένα ωριαίο διαγώνισμα με δυσκολία άνω του μετρίου το οποίο αποτελείται από απλά αλλά και συνδυαστικά θέματα.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (Ανάλυση Παρ. 3.5_(1))

Διαγώνισμα στην συνάρτηση ολοκλήρωμα. Λόγω της φύσης της ενότητας τα θέματα είναι συνδυασμού με έννοιες από τον διαφορικό λογισμό. Είναι μία δοκιμασία με δυσκολία άνω του μετρίου και διάρκειας 1 ώρας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (Ανάλυση Παρ. 2,6 - 2,8_(2))

Διαγώνισμα στις παραγράφους 2.6 έως 2.8 στις έννοιες της μονοτονίας, των ακροτάτων, της κυρτότητας και των σημείων καμπής συνάρτησης όπως και στο θεώρημα του Fermat. Ένα διαγώνισμα με δυσκολία άνω του μετρίου και διάρκειας 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (Ανάλυση Παρ. 2,6 - 2.8_(1))

Διαγώνισμα στις ενότητες 2.6 έως 2.8 της ανάλυσης. Εξετάζονται οι έννοιες της μονοτονίας, των ακροτάτων, της κυρτότητας και των σημείων καμπής. Το ασκησεολόγιο συμπληρώνεται με ερωτήματα στο θεώρημα του Fermat. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας και διάρκειας 1 ώρας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Pages