Τεστ

Τεστ στα Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (Συνέπειες Θ.Μ.Τ_(2))

Ένα τεστ στα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ Λυκείου στις συνέπειες του Θ.Μ.Τ με αντικείμενο την σταθερή συνάρτηση αλλά και την εύρεση του τύπου συνάρτησης με την χρήση των θεωρημάτων της ενότητας. Τεστ κατάλληλο για ολιγόλεπτη δοκιμασία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στα Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (Συνέπειες Θ.Μ.Τ_Εύρεση Τύπου Συνάρτησης_(1))

Τεστ στα Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου στις Συνέπειες Θ.Μ.Τ και πιο συγκεκριμένα στην εύρεση τύπου συνάρτησης. Ένα τέστ κατάλληλο για ολιγόλεπτες δοκιμασίες.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στα Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (Θεώρημα Bolzano_(1))

Τεστ στα Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου στο Θεώρημα του Bolzano. Ένα τεστ κατάλληλο για ολιγόλεπτη δοκιμασία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (Μιγαδικοί Αριθμοί Παρ. 2.1 - 2.2)

Τεστ στην έννοια του μιγαδικού αριθμού το οποίο εξετάζει χώρους της ενότητας κυρίως γεωμετρικού ενδιαφέροντος. Ένα τεστ μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 30 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (Μονοτονία Ακρότατα Παρ, 2.6 - 2.7)

Ένα τεστ στην μονοτινία και τα ακρότατα το οποίο εξετάζει κλασικά ερωτήματα πάνω στις δύο αυτές έννοιες. Τεστ μέτριας δυσκολίας κατάλληλο για ολιγόλεπτες δοκιμασίες.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου ('Οριο Συνάρτησης Παρ1.4-1.7)

Ένα τεστ στα μαθηματικά θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου. Η ύλη που εξετάζει είναι το όριο συνάρτησης με ασκήσεις από όλες τις παραγράφους των ορίων. Είναι τεστ αυξημένης δυσκολίας που απευθύνεται σε καλά διαβασμένους μαθητές και είναι διάρκειας περίπου 30 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Αντίστροφη Συνάρτηση 1

Ένα τεστ στο οποίο εξετάζεται η δυνατότητα εύρεσης της αντίστροφης συνάρτησης αλλά και του σχεδιασμού τηςγραφικής της παράστασης. Επιπλέον ο μαθητής εξετάζεται στην επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων με τη χρήση της θεωρίας της αντίστροφης συνάρτησης. Ένα τεστ μέτριας δυσκολιάς και διάρκειας περίπου 20 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :