Διαγωνίσματα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Β' Λυκείου (Κεφάλαιο 1_1)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα διανύσματα. Είναι μία δίωρη δοκιμασία με θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας τα οποία σαρώνουν όλες τις έννοιες του κεφαλαίου.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Β' Λυκείου (Κεφάλαιο 2_3)

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Β' Λυκείου Κεφάλαιο 2. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας όπου καλύπτεται μία μεγάλη γκάμα εννοιών που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο των ευθειών. Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. Γενικά είναι ένα μέτριας δυσκολίας διαγώνισμα για το οποίο απαιτούνται δύο ώρες για την επίλυσή του.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχν/κης Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου (Κεφάλαιο 2_3)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στο Κεφάλαιο 2 των Μαθηματικών Κατεύθυνσης της Β' Λυκείου. Ένα διαγώνισμα στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων με θέματα μικρής κλιμάκωσης στην δυσκολία τους.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχν/κης Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου (Κεφάλαιο 2 και παρ.3.1)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου στο κεφάλαιο 2 και παράγραφος 3.1. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας κατάλληλο για δίωρες δοκιμασίες.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχν/κης Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου (Κεφάλαιο 2)

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου στο κεφάλαιο 2. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας κατάλληλο για ωριαίες δοκιμασίες.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχν/κης Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου (Κεφάλαιο 2_1)

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου στο κεφάλαιο 2. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας κατάλληλο για ωριαίες δοκιμασίες.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχν/κης Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου (Παρ. 3.3)

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου στην παράγραφο 3.3. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας κατάλληλο για ολιγόλεπτες δοκιμασίες.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχν/κης Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου (Παρ. 3.2)

Διαγώνισμα στα Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου στην παράγραφο 3.2. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας κατάλληλο για ολιγόλεπτες δοκιμασίες.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :