Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Ολικό_10)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην γεωμετρία της β λυκείου σε όλη την ύλη. Δοκιμασία μέτριας δυσκολίας στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων. Διάρκεια 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Ολικό_8)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην γεωμετρία της β λυκείου σε όλη την ύλη. Δοκιμασία στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων, μέτριας δυσκολίας. Διάρκεια 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Ολικό_7)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην γεωμετρία της β λυκείου σε όλη την ύλη. Δοκιμασία στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων, μεγάλης δυσκολίας. Διάρκεια 3 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Ολικό_6)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην γεωμετρία της β λυκείου σε όλη την ύλη. Δοκιμασία στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων, μέτριας δυσκολίας στην οποία το 4ο θέμα είναι πρόβλημα. Διάρκεια 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Ολικό_5)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην γεωμετρία της β λυκείου σε όλη την ύλη. Δοκιμασία στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων, μεγάλης δυσκολίας στην οποία το 4ο θέμα είναι πρόβλημα. Διάρκεια 3 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Ολικό_4)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην γεωμετρία της β λυκείου σε όλη την ύλη. Δοκιμασία στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων, μέτριας δυσκολίας στην οποία το 4ο θέμα είναι πρόβλημα. Διάρκεια 3 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Ολικό_3)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην γεωμετρία της β λυκείου σε όλη την ύλη. Η δοκιμασία αυτή αποτελείται από θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων . Διάρκεια 3 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Ολικό_2)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην γεωμετρία της β λυκείου σε όλη την ύλη. Δοκιμασία στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων, μέτριας δυσκολίας. Διάρκεια 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Ολικό_1)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην γεωμετρία της β λυκείου σε όλη την ύλη. Δοκιμασία στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων, μέτριας δυσκολίας,. Διάρκεια 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Κεφάλαιο 11_1)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην γεωμετρία της β λυκείου στο κεφάλαιο 11. Μία δοκιμασία στο πρότυπο των τελικών εξετάσεων, μέτριας δυσκολίας στην οποία το 4ο θέμα είναι πρόβλημα. Διάρκεια 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Pages