Διαγωνίσματα

Διγώνισμα στην Άλγεβρα Β' Λυκείου (Κεφάλαιο 4.1_(2))

Διαγώνισμα στην άλγεβρα Β λυκείου στα πολυώνυμα. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας και διάρκειας δύο ωρών με έμφαση στην ύλη της παραγράφου 4.1. Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας με έμφαση στην συνδυαστικότητα ειδικά στα τελευταία δύο θέματα.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου (Ολικό)

Μικρό επαναληπτικό διαγώνισμα σε όλη την ύλη διάρκειας 1 ώρα.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου (Σύγκριση Εμβαδών)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην γεωμετρία της Β Λυκείου στην σύγκριση εμβαδών. Αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας αλλά και ασκήσεις υποολογιστικού χαρακτήρα και αποδεικτικού χαρακτήρα. Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου (Μετρικές Σχέσεις Ορθογωνίων Τριγώνων))

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην γεωμετρία της Β Λυκείου με θέμα τις μετρικές σχέσεις ορθογωνίων τριγώνων. Αποτελείται από ασκήσεις υποολογιστικού και αποδεικτικού χαρακτήρα αλλά και πρόβλημα.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου (Κεφάλαια 9)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στο κεφάλαιο 9 της γεωμετρίας της Β Λυκείου. Αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας αλλά και ασκήσεις υποολογιστικού χαρακτήρα.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :