Τεστ

Τεστ στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Δύναμη Σημείου 2)

Ένα τεστ με ασκήσεις υπολογιστικού χαρακτήρα αλλά και με ασκήσεις συνδιαστικού χαρακτήρα. Τεστ μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 20 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Δύναμη Σημείου 1)

Ένα τεστ με ασκήσεις υπολογιστικού χαρακτήρα αλλά και με ασκήσεις αποδεικτικού χαρακτήρα. Τεστ μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 20 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Θεωρήματα Διαμέσων 2)

Ένα τεστ με ασκήσεις υπολογιστικού χαρακτήρα αλλά και αποδεικτικού χαρακτήρα . Τεστ μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 20 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Γενίκευση Πυθαγορείου Θεωρήματος 3)

Ένα τεστ με ασκήσεις υπολογιστικού χαρακτήρα. Τεστ μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 15 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Γενίκευση Πυθαγορείου Θεωρήματος 2)

Ένα τεστ με ασκήσεις υπολογιστικού χαρακτήρα . Τεστ μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 10 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Γενίκευση Πυθαγορείου Θεωρήματος 1)

Ένα τεστ με ασκήσεις υπολογιστικού χαρακτήρα αλλά και με ασκήσεις κατανόησης της θεωρίας. Τεστ μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 20 λεπτών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Γεωμετρία Β΄ Λυκείου (Μετρικές Σχέσεις Ορθογωνίων Τριγώνων 1)

Τεστ στις μετρικές σχέσεις στα ορθογώνια τρίγωνα με ασκήσεις υπολογιστικού χαρακτήρα. Τεστ μέτριας δυσκολίας και διάρκειας 20 λεπτών.