Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 2 στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου (Ολικό)

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄Λυκείου σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας και διάρκειας περίπου 2 ωρών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 1 στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄Λυκείου σε όλη την ύλη. Ένα διαγώνισμα δυσκολίας άνω του μέσου όρου και διάρκειας περίπου 2 ωρών και απευθύνεται σε καλά διαβασμένους μαθητές.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :