Επαναληπτικά

Εργασία στην Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφ.3_Ισότητα Τριγώνων_(1))

Μία Εργασία στην Γεωμετρία Α' Λυκείου στο Κεφάλαιο 3, στην Ισότητα Τριγώνων. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη - θέματα. Το θέμα Α εξετάζει αποκλειστικά την θεωρία των ενοτήτων της ισότητας τριγώνων, με ερωτήματα σωστού λάθους αλλά και ερωτήματα ''κατασκευαστικού'' χαρακτήρα για τα οποία απαιτείται καλή γνώση των θεωρημάτων και πορισμάτων. Το θέμα Β αποτελείται από ασκήσεις όπου οι περισσότερες έχουν αυξημένο δείκτη δυσκολίας. Γενικά είναι μία εργασία στην οποία εξετάζεται η ύλη της ισότητας τριγώνων κυρίως στην λεπτομέρειά της.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Επαναληπτική Εργασία στην Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφάλαιο 5)

Επαναληπτική Εργασία στην Γεωμετρία Α' Λυκείου  στο Κεφάλαιο 5. Μία μεγάλη σε έκταση εργασία η οποία εξετάζει την θεωρία του κεφαλαίου αλλά και εφαρμογές της. Αυτό επιτυγχάνεται με ερωτήματα νέου τύπου (Σωστού - λάθους, συμπλήρωσης κ.ο.κ), αλλά και ασκήσεις ανάπτυξης.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :