Διαγωνίσματα

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου (Κεφάλαιο 5_(1))

Διαγώνισμα στο κεφάλαιο 5 της γεωμετρίας Α λυκείου. Ένα διαγώνισμα με μέτρια δυσκολία και με έμφαση στην θεωρία και σε απλές εφαρμογές της.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου (Κεφάλαιο 4_(1))

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην γεωμετρία της Α λυκείου στο κεφάλαιο 4. Ένα διαγώνισμα αυξημένης συνδυαστικότητας που απευθύνεται σε άρτια  προετοιμασμένους μαθητές. Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας τα οποία σαρώνονται από τις περισσότερες έννοιες του κεφαλαίου. Τα θέματα Γ και Δ αποτελούνται από ερωτήματα πρωτότυπα εκ των οποίων κάποια απαιτούν τη χρήση πρωτότυπων σκέψεων.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου (Κεφάλαιο 3_(1))

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου στο κεφάλαιο 3. Είναι ένα μονόωρο διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας κατάλληλο για ωριαία σχολική δοκιμασία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου (Κεφάλαιο 2_(1))

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄Λυκείου Κεφάλαιο 2. Ένα ωριαίο διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας με έμφαση στα ευθύγραμμα τμήματα και τις γωνίες. Κατάλληλο και για ωριαία σχολική δοκιμασία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου (Ισότητα Τριγώνων 4)

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου Ισότητα Τριγώνων και στην έννοια των γεωμετρικών τόπων. Είναι ένα μονόωρο διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας κατάλληλο για ωριαία σχολική δοκιμασία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου (Ισότητα Τριγώνων 3)

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου Ισότητα Τριγώνων και στην έννοια των γεωμετρικών τόπων. Είναι ένα μονόωρο διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας κατάλληλο για ωριαία σχολική δοκιμασία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου (Ισότητα Τριγώνων 2)

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου Ισότητα Τριγώνων και στην έννοια των γεωμετρικών τόπων. Είναι ένα ωριαίο διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας κατάλληλο για ωριαία σχολική δοκιμασία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου (Ισότητα Τριγώνων 1)

Διαγώνισμα στην Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου Ισότητα Τριγώνων και στην έννοια των γεωμετρικών τόπων. Είναι ένα ωριαίο διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας κατάλληλο για ωριαία σχολική δοκιμασία.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Pages