Τεστ

Τεστ στην Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφ4: Παραλληλία_(2))

Τεστ στην Γεωμετρία Α' Λυκείου στο κεφάλαιο 4 με θέμα την παραλληλία. Ένα ολιγόλεπτο τεστ όπου ο μαθητής εξετάζεται με ερωτήματα θεωρίας αλλά και ασκήσεων στην έννοια της παραλληλία ευθειών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφ4: Παραλληλία_(1))

Τεστ στην Γεωμετρία Α' Λυκείου στο κεφάλαιο 4 με θέμα την παραλληλία. Ένα ολιγόλεπτο τεστ όπου ο μαθητής εξετάζεται με ερωτήματα θεωρίας αλλά και ασκήσεων στην έννοια της παραλληλία ευθειών.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφ3: Εφαπτόμενα Τμήματα_(1))

Τεστ στην Γεωμετρία της Α' Λυκείου στο Κεφάλαιο 3 με θέμα τα εφαπτόμενα τμήματα από εξωτερικό σημείο κύκλου. Ένα ολιγόλεπτο τεστ που εξετάζει τους μαθητές σε θέματα βασικής μεθοδολογίας στην έννοια των εφαπτόμενων τμημάτων σε κύκλο με ερωτήματα θεωρίας αλλά και ασκήσεις.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφ2: Γωνίες_(3))

Τεστ στην Γεωμετρία της Α' Λυκείου στο Κεφάλαιο 2 με θέμα τις  γωνίες. Ένα ολιγόλεπτο τεστ που εξετάζει τους μαθητές σε θέματα βασικής μεθοδολογίας στην έννοια της γωνίας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφ2: Γωνίες_(2))

Τεστ στην Γεωμετρία της Α' Λυκείου στο Κεφάλαιο 2 με θέμα τις γωνίες. Μία ολιγόλεπτη δοκιμασία οι οπία εξετάζει τους μαθητές σε ασκήσεις βασικής μεθοδολογίας  στην έννοια της γωνίας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Γεωμετρία Α' Λυκείου (Κεφ2: Γωνίες_(1))

Τεστ στην Γεωμετρία της Α Λυκείου με θέμα τις γωνίες. Το τεστ αυτό είναι μία ολιγόλεπτη δοκιμασία στην οποία οι μαθητές εξετάζονται στην έννοια της θεωρίας με ασκήσεις βασικής μεθοδολογίας.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου (Κεφ.3_ Ισότητα Ορθογωνίων Τριγώνων_(1))

Τεστ στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου στο Κεφάλαιο 3 και πιο συγκεκριμένα στην Ισότητα Ορθογωνίων Τριγώνων.  Χαρακτηριστικό του τεστ είναι ότι μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην θεωρία χωρίς φυσικά να παραλείπονται και οι ασκήσεις.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου (Κεφ.3_ Ισότητα Τριγώνων_(2))

Τεστ στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου  και στο κεφάλαιο 3 με θέμα την ισότητα  τριγώνων. Ένα ολιγόλεπτο τεστ με το οποίο ο μαθητής εξετάζεται σε βασικές δεξιότητες στην επίλυση ασκήσεων με θέμα την ισότητα τριγώνων.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Τεστ στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου (Κεφ.3_ Ισότητα Τριγώνων_(1))

Τεστ στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου  και στο κεφάλαιο 3 με θέμα την ισότητα  τριγώνων. Ένα ολιγόλεπτο τεστ με το οποίο ο μαθητής εξετάζεται σε βασικές δεξιότητες στην επίλυση ασκήσεων με θέμα την ισότητα τριγώνων.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Pages