Διδακτικό Υλικό

Βοήθημα Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου (Κεφάλαιο 3)

Οι πρώτες παράγραφοι του κεφαλαίου αυτού αφορούν την έννοια του κανονικού πολυγώνου και τα χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια ασχολούμαστε με μερικά από τα σημαντικότερα κανονικά πολύγωνα, όπως τα ισόπλευρα τρίγωνα, τα κανονικά εξάγωνα, τα τετράγωνα και τα κανονικά δεκάγωνα, δίνοντας μια περιγραφή του τρόπου εγγραφής τους. Σ’ αυτό το σημείο παρουσιάζονται οι τρόποι υπολογισμού του μήκους της πλευράς και του αποστήματος των κανονικών πολυγώνων στα οποία αναφερθήκαμε.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Βοήθημα Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου (Κεφάλαιο 2)

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια εκτεταμένη αναφορά σε υπολογισμούς εμβαδών διαφόρων πολυγωνικών επιφανειών είτε αυτές πρόκειται για τριγωνικές ή τετραγωνικές, είτε αυτές είναι κυρτά ή μη κυρτά πολύγωνα χωρίς συγκεκριμένη ονομασία. Τρία θεωρώ ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του κεφαλαίου.
Πολλές από τις γνώσεις που απεικονίζονται στις σελίδες του κεφαλαίου δεν είναι και τόσο άγνωστες μια και οι πρώτες αναφορές έγιναν στις πρώτες γυμνασιακές τάξεις.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο : 

Βοήθημα Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου (Κεφάλαιο 1)

Το πρώτο κεφάλαιο της ύλης διαπραγματεύεται τις μετρικές σχέσεις που αφορούν το τρίγωνο και κατόπιν αυτές που αφορούν τον κύκλο και τις τέμνουσές του.
Η πρώτη μας επαφή αφορά τις μετρικές σχέσεις του ορθογώνιου τριγώνου οι οποίες συνοδεύονται από τις γενικεύσεις του Πυθαγορείου Θεωρήματος και τα Θεωρήματα των Διαμέσων.
Πλησιάζοντας στο τέλος του κεφαλαίου, ασχολούμαστε με την έννοια της δύναμης σημείου ως προς κύκλο, μία νέα συνθήκη εγγραψιμότητας τετραπλεύρου σε κύκλο και στα Θεωρήματα της Τέμνουσας και της Εφαπτομένης Κύκλου.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :