Τεστ στα Μαθηματικά της Β' Γυμνασίου (Συναρτήσεις Παρ. 3.3 - 3.4)

Ολιγόλεπτι τεστ στα μαθηματικά της Β Γυμνασίου στις συναρτήσεις ψ = αχ και ψ = αχ + β κατάλληλο για ολιγόλεπτες σχολικές δοκιμασίες.

Κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο :