Βιβλιογραφία

Αγαπητοί επισκέπτες και επισκέπτριες του World of Maths.
Για την συγγραφή των διαγωνισμάτων, των τεστ και εργασιών που έχουν αναρτηθεί, έχει χρησιμοποιηθεί και υλικό από διάφορα 
βοηθήματα συναδέλφων συγγραφέων. Σας παραθέτω τα παρακάτω :
 

Βιβλία

1. Περιοδικά Ευκλείδης Α’ και Β’, Ε.Μ.Ε.
2. Αργυράκης Δ – Θέματα Πολλαπλών Ερωτήσεων στα Μαθηματικά της 1ης Δέσμης.
3. Καραγεώργος Α – Θέματα Συνδυασμού: Ανάλυση – Μιγαδικοί – Πιθανότητες, Εκδ. Κωστόγιαννος.
4. Καραγεώργος Α – Θέματα Συνδυασμού: Αλγεβρας - Ανάλυση, Εκδ. Κωστόγιαννος.
5. Γιανιτσιώτης Κ, Καραγεώργος Α – Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού και Συνέπειες , Εκδ. Κωστόγιαννος.
6. Γιανιτσιώτης Κ, Καραγεώργος Α – Θεώρημα Bolzano , Εκδ. Κωστόγιαννος.
7. Γεωργακίλας Δ – Ανάλυση Γ’ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Εκδ. Μαθηματική Βιβλιοθήκη, Χ. Βαφειάδη.
8. Τραγανίτης Α –Γ Λυκείου, Μαθηματικα 1 & Μαθηματικά 2, Εκδόσεις Σαββάλα.
9. Ρεκούμης Κ, Λαγός Κ, Δελαλατόλας Θ – Επαναληπτικά Θέματα Μαθηματικών Γ’ Λυκείου. 
10. Χ. Στεργίου, Χ. Νάκης, Ι. Στεργίου – Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου Τεύχη Γ1 & Γ2, Εκδόσεις Σαββάλα. 
11. Μπάρλας Α - Μαθηματικά Κατεύθυνσης Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Τεύχη Α & Β Ελληνοεκδοτική.
12. Ρεκούμης Κ, Λαγός Κ – Επαναληπτικά Θέματα Μαθηματικών, Εκδόσεις Μεταίχμιο.
13. Αχτσαλωτίδης Χ – Μαθηματικά (Μιγαδικοί – Θέματα Εξετάσεων), Εκδόσεις Μεταίχμιο.
14. Αχτσαλωτίδης Χ – Μαθηματικά (Ανάλυση), Εκδόσεις Μεταίχμιο.
15. Μπιρμπίλης Κ, Λάινα Β – Ολοκλήρωμα και γενικά θέματα ανάλυσης  Δέσμης, Αθήνα 1997.
16. Δρούτσας Τ, Πανουσάκης Ν - Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Τεύχη Α & Β, Εκδόσεις Κοκοτσάκη.
17. Μιχαηλίδης Γ - Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Εξετάσεις 2008 – 2009 Πιθανά Θέματα, Εκδόσεις Διόφαντος.
18. Κανάκης Λ, Μαυρίδης Γ – 100 θέματα μαθηματικών Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Εκδόσεις Μαυρίδη.
19. Πρωτότυπα Θέματα Μιγαδικών – Ανάλυσης Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης, Εκδόσεις Κωστόγιαννος.
20. Σκομπρής Ν – Μαθηματικά Γ’ Λυκείου, Τεύχη Α’, Β’ και Γ’, Εκδόσεις Σαββάλα.
21. Μπαιλάκης Γ – Θέματα Μαθηματικών Γ’ Λυκείου, Εκδόσεις Σαββάλα. 
22. Μπαιλάκης Γ – Μαθηματικών θέματα με κατεύθυνση για μια πορεία με επίγνωση - Γ’ Λυκείου, Εκδόσεις Σαββάλα.
23. Μπαιλάκης Γ – Το 4ο Θέμα, Γ’ Λυκείου, Εκδόσεις Σαββάλα.
24. Παπαδάκης Β – Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής, Εκδόσεις Σαββάλα.
25. Μπάρλας Α - Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας, Ελληνοεκδοτική.
26. Σκομπρής Ν – Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής Γ’ Λυκείου, Εκδόσεις Σαββάλα.
27. Κόρρος Φ – Άλγεβρα Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας, Εκδόσεις Σαββάλα.
28. Κόρρος Φ – Άλγεβρα Α’ Λυκείου, Εκδόσεις .
29. Κωστόγιαννος Ε – Άλγεβρα Α’ Λυκείου, Τεύχη Α και Β, Εκδόσεις Κωστόγιαννος.
30. Καραγιάννης Ι – Επανάληψη στην Άλγεβρα Β Λυκείου, Βιβλιοεκδοτική Α.Ε
31. Τζουβάρας Θ, Τζιρώνης Κ – Μαθηματικά Γ’ Λυκείου (1ο και 2ο Τεύχος) – Σαββάλας.
32. Ανδρεαδάκης Σ, Κατσαργύρης Β, Μέτης Σ, Μπρουχούτας Κ, Παπασταυρίδης Σ, Πολύζος Γ - Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β.
33. Ρασιάς Θ. – Μαθηματική Ανάλυση
34. Barques D – Mathematique a Combes
35. Aligniac Caston – Themes Mathematiques, Εκδόσεις Αίθρα
36. Spivak Μ – Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
37. Vasilief N, Gergorof A – Πανενωσικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες της Ε.Σ.Σ.Δ 1961 – 1991 (1ος & 2ος Τόμος), Κάτοπτρο.
38. Thomas/Finney – Calculus and Analytic Geometry (7th Ed),Addison Wesley.
39. Spiegel M – Advanced Mathematics for Engineers and Scientists, Metric Edition , Schaum’s Outline Series
 

Διαδύκτιο

Εκτός από την παραπάνω βιβλιογραφία, χρησιμοποίησα και υλικό που βρήκα αναρτημένο σε διάφορα sites. Σας παραθέτω
τα παρακάτω:
1. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε) – Επαναληπτικά 
2. Mathematica. gr.